Quattro afotismi: sociale, personale e due dai capelli blu

AAA tutti l’occhi cca! Ahahah e ora facemuni ’na risata!   chiangemu da troppi misi rranni e nichi janchi, niuri e macari gialli!   ma ’na cosa bbona cc’è: addivintamu…

Continua a leggereQuattro afotismi: sociale, personale e due dai capelli blu

Capricci fora tempu di Mar’a sbirra e autru capitannu…

MAR’A SBIRRA VOLI ‘N MONUMENTU Mar’a Sbirra circannu stigghiulàti vuleva fari festi cc’u cumpàri (ca tutti sanu è Janu Cacasennu) ma nenti  ca cci potti truvau azzòlu supra pruvulazzu e…

Continua a leggereCapricci fora tempu di Mar’a sbirra e autru capitannu…