Al momento stai visualizzando ‘U trubbulu

Cchiù trubbulu cu è di Mar’a sbirra?
Nuddu a ’stu munnu.
Datu allùra ca cc’è l’origginali
a purtata di manu, tal’e quali,
pirchì circari spichi a jazz’i troia?
Mar’a Sbirra è ’na putenza ê fetu
trubbula ppi com’è di mal’azziòni
mmilinau ô pueta Gincarlinu
ccu bbiviraggi ch’avìa cunzatu a mmanu
doppu ca u fici veniri ’i Milanu.
Giancarlinu campau vivennu i contra
ma autri, i tanti morti non si cuntunu
mmilinati d’i sùffura ’i Maria.

IL TORBIDO – Chi è più torbido di Maria la spiona? / Nessuno in questo mondo. / Dal momento che disponiamo dell’originale / a portata di mano e quindi autentico, / perché cercare spighe dove ha dormito la scrofa?/ Mara la spiona è una potenza dal cattivo odore / per com’è torbida per le male azioni / ha avvelenato il poeta Giancarlino / con intrugli che aveva conciato con le proprie mani / dopo averlo fatto venire da Milano. / Giancarlino è sopravvissuto bevendo contravveleno / ma altri, i tanti morti, non si contano / avvelenati dagli zolfi di Maria.

Turi d’a Rràsula