Risposta d’u spizziali di Libbrinu

 

U spizziali di Libbrinu vinni
catùsi di cimentu e limunàti,
sunu du’ soru e n frati ma ô vancuni
cci sta a cummissa, na picciotta nglisa
cc’a nasca tisa ca pari na merra.
Dici ca si ni ju di l’Inghilterra
pp’a troppa negghia … e si ni vinni ô suli;
addeva muli e fa a cummissa ê notti
lassannu i mali lingui di cu a sparra
a limarra d’i trazzi e pensa ê muli
lassati suli a notti. A stadda feti
e i vicini si lagnunu nt’a stati
ca u tanfu d’i pisciati mpesta l’aria
speci si non c’è voria di gricali.
Donna Sara cci dissi ô spizziali:
“Cc’ama ffari ccu i muli di sta nglisa?
cc’è n fetu ca ni pisa e non si vidi
e a nglisa rridi, sta gran buttanuna!”
U spizziali ss’arrunghiò nt’e spaddi:
”Non mi rumpiti i bbaddi, donna Sara”

 

librino nascosta