Al momento stai visualizzando Gabbiani e altre poesie
Foto di Erminio Di Maria

Gabbiani

Currinu
Svulazzanu
Si tincinu ri russiu e po ri biancu
Si allarganu
No mari si subbissanu.

La barca        

Sola
Dispersa nel
Blu marino
Freddo
Pacato
Oscilla
Nessun Senso
Nessuna vita.

Foto di Erminio Di Maria

U muarbu un si cuagghi

Vunciu è u mari
nivuru u cialu
mentri  certuni
spaimmanu muarti.

Ma io un ci stai, no!
Vogghiu fuiri
ri na stu munnu
mi ni voggiu iri

U lassu a chiddi
ca  spaimmanu i muarti
u lassu a chiddi ca
vuannu  arricchiri

Lassu a iddi
stu mari vunciu
stu cialu nivuru
stu muarbu ca un si
cuagghi

Ci vuali dignità
pi muariri!!

Bagheria, 31/03/2021

Il morbo non li coglie: Gonfio è il mare/nero il cielo/mentre alcuni spalmano morti/Ma io non ci sto, no/voglio scappare/da questo mondo me ne voglio andare/Lo lascio a quelli che spalmano i morti/lo lascio a quelli che vogliono arricchirsi/Lascio a loro/questo mare gonfio/questo cielo nero/questo morbo che non li coglie/Ci vuole dignità per morire!!

Aspira, a me tiarra

Aspira no cuori sempri  tegnu
Aspira ciarusa ri airga e mari
Aspira unni me patri zappò tiarra
E prima ri me patri zappò so patri
Aspira io nun vegnu a passiari
Aspira io nun nuatu no to mari
Aspira io trarivu a me tiarra
Unnu zappò me patri
E prima ri me patri zappò so patri
Abbannunatu è jardinu
Ri  frutti gialli e ciavurusi
A tiarra sicca, a riti sfardata
Me patri chianci? E cu iddru
Chianci so patri? U rimuarsu
Mi distruddi u cuari!

Aspra, la mia terra: Aspra nel cuore sempre tengo/Aspra che odora di alghe e mare/Aspra dove mio padre zappò terra/e prima di mio padre zappò suo padre/Aspra io non vengo li a passeggiare/Aspra io non nuoto nel tuo mare/Aspra io ho tradito la mia terra/dove ha zappato mio padre/e prima di mio padre ha zappato suo padre/ Abbandonato è il giardino di frutti gialli e odorosi/la terra è arsa, la rete stracciata/mio padre piange? E con lui piange suo padre? Il rimorso/distrugge il mio cuore!

Foto di Erminio Di Maria

Patri

Si l’occhi to luciavanu ri amuri
Mai m’avvrazzaru li to manu
Nuddu ti nzignò vrazza ri amuri
Ti rissinu ca i figghi si vasanu
Quannu ruimminu
Ma quantu spinnu aviavi
‘Nte tò uocchi
U stessu spinnu ca sintiava io
E mai ti rissi ru bisuagnu ‘ncavia
‘Ncampagna mi purtavi cu muturi
E  filici mi strinciava a tia
Tannu ti putiava strinciri a mia
Quant’ amuri  ‘ntra patri e figghia
Ma mai mi tinisti ‘ntra li vrazza.

Padre: Se gli occhi tuoi brillavano d’amore/mai mi hanno abbracciata le tue mani/nessuno ti ha insegnato abbracci d’amore/ti hanno detto che i figli si baciano/ quando dormono/ma quanto desiderio c’era/nei tuoi occhi/Lo stesso desiderio che sentivo anch’io/e mai ti ho detto quanto bisogno ne avevo/in campagna mi portavi con il motore/e io felice mi stringevo a te/solo allora potevo stringerti a me/quanto amore che c’era tra padre e figlia/ma mai mi hai tenuta tra le braccia.

Maria Giammarresi