Al momento stai visualizzando “Cadéro grannuli”. Quattro circostanze in versi.

 

L’Italia persi e nenti pp’i Mundiali
cci abbasta l’armu di cangiari rrutta
ora ca ’a cosa è fatta, bedda o brutta,
megghiu ammugghialla
a usu pisci’i chiazza
ammeci di cantari a’ carcarazza
comu fu picchì fu sta mala sorti.

Cci fu na jttatùra matinéra
na vera fatturazza di majari
vinuti mascarati di svidisi
ca parràvuno ’nglisi
e trasèru cantannu liddi-liddi
senza ca unu sulu d’i capiddi
biunni-janchizzi
facissi menti quali mali ’ntrizzi
erunu dda nt’u menzu d’i tifusi
a facc’i ’nglisi fattucchieri ’ntrusi,
majari pp’azzuppàri a nostra squatra
bbuttana e latra sorti! ca iù dicu
ca nu mìsimu d’intra stu nnimicu.

Mi ’nsignamu pp’a prossina n’autr’annu
picchì stu ngannu certu s’arripèti
e ffeti ca fa vveniri scuncertu
st’àriu nettu c’arricogghi trona
e quann’è ca va bbona a sucu’i mennùla
ti pari nivi e ammèci sunu ’i ’rànnula.

 

È CADUTA GRANDINE. L’Italia ha perso e nulla per i Mondiali / propizia atti di un cambiare rotta / ora che la cosa è fatta bella o brutta / meglio incartarla / come si fa col pesce comprato in piazza / invece di sciorinare a canto di gazza / i come è stato o perché è stata mala la sorte. // C’è stato un sortilegio mattiniero / una potente operazione di magia nera / operata da donne svedesi camuffate da inglesi / che sono entrate cantando senza subire controlli / e senza che alcuno dal colore dei capelli / biondo-bianchicci / intuisse di quali cattive trame / potevano essere portatrici insinuandosi in mezzo ai tifosi / con facce d’inglesi ma di vere operatrici svedesi / streghe per azzoppare la nostra squadra / sorte puttana e ladra al punto che io dico / che ce lo siamo messo in casa questo nemico.// Che ci serva d’insegnamento per la prossima, l’anno che verrà / perché questo trucco sicuramente si ripeterà / e reca pessimo odore che propizia il vomito / questo esibire purezza di cielo pulito che non teme minacce di tuoni / quando se proprio andrà bene a latte di mandorla / tutto sembra neve e invece è grandine.

 

 

PALUMMI

Cosa di non ci cridiri, i palummi
su’ capàci di ntènniri e vuliri
secunnu ‘u nsignamentu di cu ì ddéstra .

A reggina d’i nglisi pava n mastru
ca è napulitano e cci fa a scola
a ‘na squatr’e palummi spiciàli
cci nsigna comu spingiri ccu l’ali
l’aria ntall’aria pp’arrivari prima.

Ti giuru c’arristai com’allùnatu
ascutannu e vardannu stu filmatu;
allura è veru ca ogni animali
havi bbisogn’i cu cci nsigna l’arti
‘a parti cchiù ammucciàta d’a so’ vita!

E m’addumànnu l’omu ca v’a scola
quali parti cci arresta sempri ô scuru
quali mastru cci manca pp’addistràllu
a finìlla di essiri omicida
a non ‘nvintari cchiù bumm’e vilèni?

Ma poi pensu ê palummi senza feli
e m’arrizèttu, lassu ‘sti pinsèri
c’hanu putiri ‘i farim’abbiliàri
pp’abbìli ca i palummi senza feli
non sannu svulazzànnu celi-celi.

 

 

SICILIA DUEMILADICIASSETTE

Ca mancu si sapissi unn’è ca dormi
sta sorti mia la jssi a rusbigghiari …
sarà nta ‘n postu d’umbra o a mmenz’u mari
picchi frisca com’è mancu mi pensa,
sicuramenti suli non ni vidi
ca cci abbruçiassi l’occhi nsunnacchiàti
sta sorti mia ca mangia dormi e rridi
e si scurda ca u mmernu non è ‘stati.

Chi pozzu diri o fari? Megghiu nenti
ca cca, ‘n Sicila tutti semu ggenti
ca d’unni chiovi sciddica sta vita
c’è ‘n tras’e nnesci ‘i ‘ntressi arriminàti
ca cu non sapi ‘u scangia ppi ‘na ‘ntrita
e a rrota ca furrìa si ment’i sutta
cu non si scanza ‘n tempu o sbagghia rrutta:
……………………………………………
tu vardi na biddizza? Ma è na tràpula
varca traversa e marinaru scàpula.

 

 

NT’A CORDA RUPPA-RUPPA CCI VA CU NON CI CURPA!

Cu cad’i supra u tumminu si ccampa
occa cosa cci arresta ca cci abbampa
ma a curpa è so’! Cu cci ‘u faceva fari
a cchianari ccu i pedi supra u tumminu?
Non sulu chistu ma … cchi nnicchi-nnacchi
méntisi supra u tumminu? E picchì?
Cu si procur’u mali mi s’u cianci
lassàru dittu i nanni di ddi tempi.
Ora i nanni su’ autri di tannu
e jocunu ccu i brigghia ne’ curtigghia.
Jocuno e nenti nsìgnunu ê niputi
ca anzi li mmidiùnu vistuti
ccu moda carusara e cellulari
d’intr’a sacchetta
e si sentunu pari.

Si fici longa a corda e mancu teni
ppi diri di cu fussi a curpa d’oggi
d’u munnu all’ancallària: è d’i picciòtti
tutta a curpa si ‘a corda e china i ruppa?
Si scurdàru, sti vecchi sdunatìzzi
vistuti fora tempu di stranizzi.