A Catania c’è ‘na signura ca voli ‘nsignari puisia…

A CATANIA C’È ‘NA SIGNURA CA VOLI ‘NSIGNARI PUISIA…
MA IU CCI ‘U SCUNSIGGHIU E CCI CUNTU
A PASSATA DI UNA CA NSIGNANNU PUISIA SI SDILLUCAU ZZOCCHÈ

Na signura ‘nsignannu puisia
si sdillucàu zzocché e… fici fetu!
Dicu: santa cristiana, cci mancava
‘u cchi nsignàri ô populu gnuranti?
cchi ggiustu puisia hav’a ’nsignari?
S’hao muntatu a testa? Sì, va bbeni
ma fai lizziòni ’i cantu, di maggìa
di cucinari ‘i broccùli a stufatu,
baccalaru ccu ‘i trigghi o cc’u nnannàtu …
picchi nsignàri ggiustu puisia
fora d’ognunu, e ‘nta ‘na libbriria!?
Fussi statu a so’ casa unu ammètti
dici, cu fici-fici e pass’avanti
no mpritisa di scola, signuruzza!
Ora ‘a sdillucatìna d’a furcedda
non si cura ccu ‘mpacchi di puisia
lei non po’ stari a ddita s’assittàri
e puisia non ni po’ cchiù ‘nsignari
stannu assittata, comu si po’ fari?
Secunnu mia megghiu si stassi a casa
si curassi u sdillòcu
si sgavitassi  u çiatu
a puisia è fimmina… non sunu affari mei
è veru e cci accunsentu…
mancu cosa ppi lei!
                                        Turi d’a Rràsula