Littra aperta ppi Santina ca mi tilefuna ogni matina

 

Mmeru-mmeru lu picuraru
quattru larunghi l’assicutàru
cci pigghiaru la ciaremedda
e ci appisiru a lu pagghiaru!

Chistu diciunu e chistu cuntu
ppi cu leggi e cu cumprenni
ppi cu accatta e ppi cu vinni
ppi Santina d’a cabbina
ca tilefuna di matina
ppi ccu parti e mai c’arriva
e di mmidia mori viva!

Oh biddizza di stu munnu
ca furrìa nt’u tunnu-tunnusconosciuto
e aggileppa i so’ spiranzi
ccu lignati ê scecchi manzi.

Santinedda bedda mia,
chiuditilla sta putìa
ca c’è Jaffiu ca vannìa,
non pigghiariti i bbigogna
ora ca ti scumiai
picchi a vita si mpitrogna
quannu u ncuttu si fa assai.