Al momento stai visualizzando Sangu di lu me sangu è cchiù ca poesia

Sangu di lu me sangu è cchiù ca poesia:
‘u sangu è poesia ppi oghi tempu,
macari ‘na goccia è sempri poesia.
Quannu tu mi punci, quannu iù m’arrìzzu,
quannu mi sentu sulu, senza lia e strabbuiùtu,
picchì mi rèsunu ‘na cutitràta a sangu friddu.
Si mi chiana d’e solî peri, picchì c’è sangu e sangu,
si mi cala ‘a funcia e m’arrussìcunu ‘i mascìtri,
quannu mi sbattulìunu commu fussi
‘na macchia ri cirasi e cirasi
nun ni carunu mancu si veni Ddiu.
‘U sangu, macari ‘na goccia, minzogni
nun ni sapi riri: è sangu ri Cristu.
E iù pensu a mia ca pensu, a mia
ca mi trascìnu e pigghiu çiatu
canti canti; pensu e scrivu,
commu si veramenti m’avissunu dispranzàtu.
‘Ntagghi e pitirètri nne sacchetti nnaiu,
nne scarpi, sutta ‘a lingua, nne ncripi
ammursitrati, ammucciati tra ‘na parola
e n’autra: c’è cchiù sangu
nno silenziu ca nna tanti discursi.
Sentu di luntanu ‘u scrùsciu di l’acqua frìsca,
ca quannu è frìsca veramenti l’acqua
canta ca è mpiaçiri e sentu l’acqua
ca scurri ddrassutta nno çiummi:
quann’è pulita l’acqua scurri ca è mpiaciri.
Ma ‘stu privulazzu è pisanti daveru
e nun c’è acqua c’abbasta:
sugnu cunnannàtu a vita a spaccari
sumagghi e testi ri mazza senza sangu.
Sangue del mio sangue è più che poesia: / il sangue è poesia buona per ogni tempo, / anche una goccia è pur sempre poesia. / Quando tu mi punzecchi, quando io mi ritraggo, / quando mi sento solo, senza forze e sbigottito, / perché mi hanno dato una coltellata / a sangue freddo. Se mi indigno, perché c’è sangue e sangue, / se metto il broncio e divento paonazzo, / quando mi sbatacchiano come se fossi / come se fossi un gelso e gelsi / non ne cadono neanche se tornasse Dio. / Il sangue, anche solo una goccia, menzogne / non ne sa dire: è sangue di Cristo. / E io penso a me che penso, a me / che mi trascino e prendo fiato / ai margini; penso e scrivo, / come se veramente mi avessero giudicato inguaribile. / Massi e sassolini nelle tasche ne ho tanti, / nelle scarpe, sotto la lingua, nelle piegature della carne / come strette da una morsa, nascosti tra una parola / e l’altra: c’è più sangue / nel silenzio che in tanti discorsi. / Senta da lontano il rumore dell’acqua fresca, perché quando è fresca davvero l’acqua / canta che è un piacere e sento l’acqua / che scorre laggiù nel fiume, / quand’è pulita l’acqua scorre che è un piacere. / Ma questa nube di polvere è pesante davvero / e non c’è acqua che basta: / sono condannato a vita a spaccare / enormi massi e teste dure senza sangue (nelle vene).

Massimiliano Magnano