Nti vrazza d’u mmernu

Dalla Siria in guerra

Nti vrazza d’u mmernu

Prima ’i curcàrivi taliati a luna
arrisittata nta ’n carrettu spirnatu:
fa a fiura d’a zita mbriaca
ca curri p’attangàrisi  a porta
quannu ci tuppulìanu i rànnuli
o s’arruzzulìanu i trona.
Nca pi sparagnari sta dintra
cch’i cannili astutati
nutricannu i figghi d’a verra
straviati comu furmiculi
nta ’n muntarozzu ’i furmentu

e pi iddi u patri carizzi ’un avi chiù
e a matri ciuri spampinati munciuniau
nti vrazza d’u mmernu.

Ma cu na schìgghia stasira
ci vulissimu ciusciari ô cinnirazzu
pirchì i so faiddi mprisciati s’astutaru
puru a luna n’attimpau
assittànnusi senza limòsini ’i paci
e mentri a notti ammola a so fàuci
cch’i recamaterna nni liamu
a na cugnintura ’i pruvulazzu

ammàtula niscennu cch’i santi
nca i mmiràculi ’un abbàstanu chiù
si ‘u duluri ’rira e nni scunorta.

Puru senza pitittu cch’i negghi casa casa
allurtimata arriniscemu a sbariarinilla
friscannu p’azzizzàrini sta mula
ca nesci mpaiata a na tinta matinata
ma u vinu novu nnu vivemu n’autra vota
pirchì nt’a notti nn’âmu sulu a cunfurtari
stannu a l’agnuni cu l’ùltimu tabbutu
p’arripusàrini ntâ spranza di cu’ mori…

e pi ciusciàrici l’arma nostra
a stu còcciu ’i focu ca n’astutaru.

Tra le braccia dell’invernoPrima di andarvene a letto guardate la luna/ tranquilla su un carretto traballante:/ ha l’aspetto della fidanzata ubriaca/ che corre a stangarsi la porta/ quando bussa la grandine/ o rotolano i tuoni./ E per risparmiare sta a casa/ con le candele spente/ allevando i figli della guerra/ dispersi come formiche/ in una montagnola di frumento// per i quali il padre carezze non ha più/ e la madre fiori appassiti ha spiegazzato/ tra le braccia dell’inverno.// Ma con un grido questa sera/ vorremmo soffiare sulla cenere morta/ perchè le sue faville in fretta si sono spente/ e pure la luna non ci dà più retta/ sedendosi senza elemosine di pace/ e mentre la notte lucida la sua falce/ con i requiem aeternam ci siamo legati/ ad una occasione di polvere// inutilmente uscendo coi santi/ poichè i miracoli non bastano più/ se il dolore grida e ci sconforta.// Pure senza appetito con le nebbie per casa/ infine siamo riusciti a svagarcela/ fischiando per azzimarci questa mula/ che esce aggiogata a un’ infelice mattinata/ ma il vino nuovo ce lo beviamo un’altra volta/ perché nella notte dobbiamo solo confortarci/ stando in un angolo con l’ultima bara/ per riposarci nella speranza di chi muore…// e per soffiare la nostra anima/ su questa briciola di fuoco che ci hanno spento.

Edvard Munch, L’urlo.

Rrapìtivi na putìa d’ossa
 
S’âmu a mòriri mègghiu fora ca dintra…
’un taliannu u tempu ca nni cunnuci
ô scuru ô scuru,
’un strincènnuni a manu
pirchì a morti c’arriva tisa s’assetta
e ’un a canuscemu
e a nenti pò sèrviri strazzàrici i capiddi,
lassarla comu na pazza a dumannari pani duru
arricugghiennu sputazza.

Unn’è c’âmu a jiri?
â casa vostra…
i vicini ’un s’a fannu franca.

Rrapìtivi na putìa d’ossa e tinìtila sempri aperta
pi cu n’avi bisognu,
nti manu arrisittànnuci a morti a cu l’addumanna:
ê figghi dàtici i patri
ê matri l’ossa d’i figghi.

Unn’è c’âmu a jiri?
â casa vostra…
i vicini ’un s’a fannu franca.

Apritevi una bottega d’ossaSe dobbiamo morire meglio fuori che dentro…/ non guardando il tempo che ci conduce/ dentro un buio fitto,/ non stringendoci la mano/ perché la morte che arriva rigida si siede/ e non la conosciamo/ e a niente può servire strapparle i capelli,/ lasciarla come una pazza a chiedere pane duro/ raccogliendo saliva.// Dove dobbiamo andare?/a casa vostra…/ i vicini non la fanno franca.// Apritevi una bottega d’ossa e tenetela sempre aperta/ per chi ne ha bisogno,/ nelle mani sistemandoci la morte a chi la chiede:/ ai figli dateci i padri,/ alle madri le ossa dei figli.// Dove dobbiamo andare?/ a casa vostra…/ i vicini non la fanno franca.

Salvatore Bommarito