Al momento stai visualizzando Focu ddocu?

 

Focu ddocu? E cchi fu, corpu di ventu?
Focu c’abbruçia ‘a ramigna cc’u frummentu
unn’è ca è cu cci jttau n pòspiru
addumatu a stricata supr’ê causi
e ora sbampa focu e fumu niuru
nta sta chianura gialina d’abbili
e nesci d’u canìli na urpitta
cc’a cuda russa,
d’u canìli unn’u cani cchiù non c’è,
mureru i cani, ora cci su’ urpi
focu e urpi ca unni cci su ‘n dui
cangia vaneddi, n’i ncuntrari mai
 

fuoco