Chiummu

 

Chiummu di testa e chiummu di scupetta
cu aspetta ca u jaddazzu s’arrusbigghia
non pigghia piddu mancu si è mbriacu.
Tu fa’ casu a Taccuni Sperciasai
quann’è ca pai i jurnatara ô ’Ntrizzu
e u spertu voli u pizzu e tu n’u sai.
È chistu, si ti capita, è u mumentu
di diricci c’argentu non cci nn’è;
c’è chiummu di scupetta e chiummu jetta!
chiàmulu figgh’i troia,
dicci ca è n curnutu,
vàrdulu ntrignu all’occhi, ma st’accùra
nzamai nesci u cuteddu d’a sacchetta
stacci a n metru c’avanza, ca s’allanza
hai tempu di scanzariti e chiamari …
ca mai t’ha rrisicàri ccu sta ggenti
di jri sulu, mancu ’n Paradisu.

 

Piombo di testa e piombo di fucile / chi attende il risveglio della beccaccia / non si emanciperà nemmeno da ubriaco. / Tu prendi per modello Taccone Sperciasai quando paghi i giornalieri a Trizzo / e il capozzello vuole il pizzo a tua insaputa. /. È  questo che ti dico il momento giusto / per dirgli che argento non ce n’è, /c’è piombo da fucile e scaricagli piombo / definiscilo figlio di troia, / digli che è un cornuto, / fissagli gli occhi negli occhi ma sta’ attento/ se mai tira fuori dalla tasca il coltello / mantieniti a più d’un metro, affinché se si scaglia / avrai tempo di scansarti e chiamare… / perché mai devi azzardare con questa gente /non t’azzardare a trovarti da solo, nemmeno in Paradiso.